Trong nghi thức Lên đồng

Trong nghi thức Lên đồng

– luyện thi violympic toán lớp 8

Chúng tôi đã trình bày sơ bộ nhứng giai đoạn khác nhau của một cuộc hiện thân của Thánh. Tuy nhiên, trong thực tế, không phải tất cả, mà tùy theo từng vị Thánh mà cuộc lễ diễn ra vói các giai đoạn diễn tả trên. Có những vị, việc thăng, giáng chỉ diễn ra dưới tầm khãn phủ diện (như vị Thánh Mầu) hay chi sau lễ dâng huơng xong là Thánh thăng, không ban phát lộc hay truyền phán gi, đặc biệt là vói một số vị hàng Quan Lớn. Cũng có những vị Thánh đặc biệt làm nhứng nghỉ thiíc nào đó trong lễ hầu dồng. Thí dụ, Cô Bơ là vị Thánh chuyên chứa bệnh, nên thường có nghi thức ban phát nưóc Thánh (nước lã pha tàn nhang) cho những nguờì cầu xin Cô chủa bệnh. Hay ông Hoàng Mười, theo quan niệm của các tín đồ đạo này thì vị Thánh được Ngọc Hoàng và Thánh Mâu giao cho việc tuyển chọn nhủng con đồng mới bằng nghỉ thức ban cho họ cây hèo mà ông Hoàng thường cầm trong tay.

>>Khóa luyện thi violympic toán lớp 8

Tùy theo địa phương, như Hà Nội, Huế hay Sài Gòn mà một cuộc Lẽn đồng kéo dài tử khóảng 2 đến 6-7 tiếng đồng hồ.

>>Luyện thi THPT Quốc gia trực tuyến

Trong thòi gian này, nhứng người ngồi dự theo dôi buổi lể và tùy theo tùng ngưòi tham gia ở nhứng mức độ khác nhau vào các bước của buổi lễ. Cũng tùy theo thân phận và ưóc muốn, mà có ngưòi chỉ ngồi xem, nhưng cũng có người lại dâng lỗ cầu xin. Thậm chí, có nhứng người bị ốp đồng (túc cùng bị Thánh nhập như các ông Đồng, bà

Đồng đang hầu). Họ ngã lăn ra chiếu mê man hay đứng dậy cùng múa vóí các ông Đồng, bà Đồng. Với các giá Thánh Mâu hay các Quan lớn thì không khí trang nghiêm, thành kính bao trùm. Với các giá Chầu Bà thì không khí trang nghiêm đả bớt đi một phần. Đặc biệt đến giá các ông Hoàng, các Cô và Cậu thì không khí trổ nên náo nhiệt và vui vẻ hon nhiều, khi đó tính sinh hoạt văn hóa biểu hiện rõ nét hơn cả.

Khi vị Thánh cuổi cùng ra đi, thường là Thánh Cậu hay Quan Hổ, Ông Lốt thì các ông Đồng hay bà Đồng cỏi bỏ trang phục Thánh, tạ on các Thánh Tđ Phủ, rồi cảm ơn nhứng người tới dự. Các ông Đồng hay bà Đồng sau buổi hầu thường cảm thấy khỏe mạnh, vui tươi và mãn nguyện, ồng Đồng, bà Đồng đi mòi các quan khách tới dụ ăn bứa com lộc Thánh, và tủy theo tính chất buổi lễ mà món ăn có sự thay đổi chút ít. Trên các mâm cam bao già cũng có những phần để ngưòi ngồi ãn mang về nhà, như oản, bánh, hoa quả

Một cách khái quát nhất, chúng ta có thể ncu các đặc trưng co bán của lể nhập hồn cúa các óng Đồng, bà Đồng:

Trưđc nhất, đó là nghi lễ nhập hồn nhiều lần. Một ông Đồng hay bà Đồng như trong một buổi lễ, tùy theo tính chát của buổi lễ trong năm hay tính cách đồng (căn đồng), theo nhu cầu của từng ông Đồng hay bà Đồng mà họ làm giá (ghế) để cho các vị Thánh nào nhập. Đảnh dấu mỗi lần vị Thánh nào nhập và tháng là căn cứ vào nghi thức trùm khăn phủ diộn đỏ lên đầu và ồng Đồng, bà Đồng thay lê phục cho phù họp với vị trí và tính chát của vị Thánh ấy. Như phần trên chúng tôi đã trình bày, trong điện thần đạo Tứ Phủ, có một số vị Thánh thường hay nhập hồn vào ông Đồng, bà Đồng, còn có một sổ vị Thánh ít thấy nhập hơn, thậm chí có vị Thánh người ta không rỏ lai lịch và hầu như khống bao giò nhập hồn cả.

Trong nghi thức Lên đồng, các vị Thánh nhập hồn bao giờ cũng là các vị Thánh ìàm những điều tốt đẹp phù hộ cho ông Đồng, bà Đông và các con nhang đệ tủ làm ăn may mắn, chữa khói các bệnii tật, trử đuổi rủi ro, ma quỷ quáy ám Hơn thế nứa, các vị Thánh đó lúc sinh thòi đều là nhứng con người tài giỏi, cổ đức độ, có vị trí cao trong xã hội và đã từng mang lại danh tiếng, công ơn đối với

 

dân, với nước. Điều này phân biệt vói các hình thức nhập hồn khác, như nhập hồn không tự nguyện của người bị nhập hồn, nhập hồn của những ma quỷ dủ, mang lại tai họa cho người bị nhập và những ngưòì khác. Thánh nhập vào bản thân mình và như chúng ta thấy, không phái bao giò những lòi cầu xin ấy cũng được các Thánh chấp nhận, khác với nghi thức đuổi ma tà, do các quỷ dủ ám vào người nào đó để gây bệnh tật và nhứng rủi ro…

Trong nghi thúc Lên đồng, để cho Thánh nhập, ngưòi hầu phải “thoát khỏi” trạng thái tâm sinh lý bình thường, họ không còn là họ nứa, mà chỉ là cái xác để Thánh nhập vào. Do vậy, tùy theo từng vị Thánh mà con đồng có nhửng hành động, tư thế, nét mặt sao cho phù họp với các vị Thánh đó. Đê tạo nên trạng thái tâm sinh lý như vậy, ông Đồng và bà Đồng phải tự thôi miên bản thân tạo ra trạng thái ngây ngất. Hỗ trợ cho trạng thái ngây ngất này, ngoài bàn thò và hưong khói, các màu sắc “mạnh” của đồ thờ, quần áo; còn có vai trò của các chất kích thích như rượu, trà, thuốc lá. trầu, rồi tiếng trống, âm nhạc và lời hát Bởi thế, hầu đồng đứng về phương diện tâm sính lý, là việc tự đưa cơ thể vào trạng thái ngày ngất (Ecstacy), giống như kiểu tôn giáo ngây ngất rất phổ biến ỏ thế giỏi Đa Đáo, mà trong tác phẩm của D. Durand, ông đã có lần nhắc tói.

Chức năng cơ bản của nghi thức nhập hồn của các Thánh vào các ông Đồng và bà Đồng là để chữa bệnh, đoán số và ban phúc ìộc. Có không ít trường hợp nhứng ngưòí phải chịu đội bát nhang với tư cách là con nhang của các Thánh hay mức cao hơn phái làm lễ trình đồng là do họ bị bệnh tật lâu ngày mà chạy chủa không khỏi. Nhủng người này tin rằng, vói việc các Thánh, nhất là các Quan Tuần, Thánh Trần, Cô Sáu… là nhứng vị Thánh có chức năng chứa bệnh cứu người, nhập hồn vào người hầu đồng thì bệnh tật người đó ắt là mau khỏi. Trên thực tế do chúng tôi quan sát hoặc những lòi truyền tụng thi hiện tượng khỏi bệnh đã từng biết tới ỏ một số người. Điều này cũng không có gì lạ một khi chúng ta quan niệm rằng yếu tố tâm lý và tâm thần có tác dụng không nhỏ trong chứa lành bệnh cho con người.

Trong Lên đồng, khỉ Thánh nhập, tùy theo từng vị Thánh và căn đồng của từng ông Đồng và bà Đồng, mà Thánh có thể truyền phán về tương lai cứa nhứng người thinh ngài. Cũng có nhủng người hầu đồng nhưng không hề hé răng truyền phán gì cả, gọi là hầu cám khẩu. Việc hầu đồng để mưu cầu tài lộc cho bản thân mình, nhất là trưóc lúc làm ăn có tính chất được thua. Chẳng thé mà nhửng người buồn bán hàng năm bỏ ra hàng cây vàng chi cho các buổi hầu Thánh như thế. Ngày nay, việc lên đồng để mưu cầu tài lộc thường là mục tiêu hàng đầu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *