LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN 4-ĐỂ OANH CỨU CHA

LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN 4-ĐỂ OANH CỨU CHA

ĐỜI NHÀ HÁN THƯỜNG THI HÀNH BA LOẠI HÌNH PHẠT khốc liệt sau: Kình Hình, tức hình phạt xăm chữ vào mặt phạm nhân, các chữ này không thể tẩy xoá được, Nhị Hình, tức hình phạt cắt mũi phạm nhân, Nguyệt Hình, tức hình phạt chặt chân, ba hình phạt tàn ác này mối được hủy bỏ.

>>Luyện thi Violympic toán 4

Thê nhưng, điều gì đã khiến vị Hán Văn Đê này hạ lệnh hủy bỏ ba loại hình này? Thì ra, người đã làm cho vị vua của triều Hán phải động long lại là một cô bé gái mới

>>Luyện thi Vật lý online

  • tuổi có tên là Thuần Vu Đề Oanh. Đề Oanh là con gái út của huyện lệnh Thuần Vu Ý. Ông vốn nổi tiếng tinh thông y thuật, thường chẩn trị bệnh tật cho dân. về sau, ông đã từ quan đê có điều kiện chuyên tâm nghiên cứu y học và trị bệnh cứu ngưòi.

Thuần Vu Ý là người bộc trực, đối vối dân nghèo ông thường điều trị miễn phí và cũng có khi, người quyền quý mang kiệu đến rưốc ông cũng chang chịu đi. Do vậy, nhiều nhà quyền thế cũng chẳng ưa gì ông. Một ngày kia, một người rất có thế lực từng bị ông từ chối trị bệnh đã đến công đường tô” cáo ông là hạng người dối người lấy danh, coi mạng người như cỏ rác. Do không dám trái ý người có quyền thế này, nên vị quan viên địa phương đã cho bắt giam và áp giải Thuần Vu Ý về Trường An để chấp hành nhục hình.

Khi đến giò lên đường, năm người con gái của Thuần Vu Y đến tiễn biệt cha, cả nhà đều ôm chầm lấy nhau mà than khóc. Thuần Vu Ý thở dài nói:

  • Phải chi ta có con trai để giúp ta khi ta lâm nạn!

Cô con gái út Đề Oanh nghe vậy liền nói:

  • Thưa cha, con gái cũng có thể làm chuyện lớn được, lần này con sẽ cùng cha đến Trường An!

Tuy cha và các chị không đồng ý, Thuần Vu Đề Oanh vẫn cứ thu xếp vài món đồ dùng cá nhân rồi cùng cha lên đường. Trên đường đi đến Trường An, Đề Oanh tận tâm chăm sóc cho cha, điêu này khiến cho các lính áp giải đều vô cùng xúc động.

Rốt cuộc rồi đoàn người cũng đến Trường An, Thuần Vu Ý liền bị nhốt vào nhà lao chờ ngày chịu nhục hình. Riêng Đề Oanh ngày ngày trong quán trọ cứ vắt óc tìm cách cứu cha. Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, Đề Oanh đành liều mạng viết thư cho vua. Hán Văn Đê nghe nói có một cô bé mới 11 tuổi viết thư cho mình thì vô cùng kinh ngạc, liền hạ lệnh dâng thư cho mình xem.

Xem thư xong, lời khẩn nài của Thuần Vu Đề Oanh khiến cho Hán Văn Đế vô cùng xúc động, liền hạ lệnh thả Thuần Vu Ý để cha con được cùng nhau trở về quê nhà.

Sau đó, Hán Văn Đê cũng cho ban bố khắp thiên hạ lệnh hủy bỏ ba loại nhục hình trên.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *