Luyện thi Violympic – những mẹo hay

Luyện thi Violympic – những mẹo hay

LUYỆN THI VIOLYMPIC-NGÔ QUYỂN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐANG

 

 

ngô quyển (898-944) NGƯỜI ĐẤT đường lâm, thuộc huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây.Luyện thi Violympic. Ông dòng dõi quý tộc, có trí dũng và sức khỏe lạ thường. Buổi đầu ông giữ chức ijuan võ hầu cận của Dương Đình Nghệ (có sách chép là Dương Diên Nghệ, ngưòi đứng đầu chính quyền độc lập và tự chủ từ năm 931 đến năm 937). Ngô Quyền được Dương Đình Nghệ tin yêu, gả con gái và cho giữ đất Ái Châu (Thanh Hóa).

Trưốc đó, quân Nam Hán sang xâm lược nưốc ta. Tháng 3 năm 931, thừa lúc giặc chưa ổn định xong bộ máy đô hộ và thấy lòng dân đã thuận, như trong các bài ôn thi trước:Dương Đình Nghệ đem quân đánh úp Giao Châu, chiếm được thành Đại La. Giặc bị đánh bất ngờ, chống đõ không nổi, tan vỡ bỏ chạy tán loạn, chết gần quá nửa. Thái sử Lý Tiến bỏ thành trốn chạy về nưóc. Dương Đình Nghệ giành được chính quyền về tay, tự xưng là Tiết độ sứ, quản lý và điều hành các công việc của nước nhà. Tiết độ sứ là tên chức quan đô hộ của Trung Quốc đối vối nước ta, được đặt ra từ khoảng cuôi thời Bắc thuộc. Đối với Dương Đình Nghệ đây là một danh xưng tạm dùng, cốt tạo ra sự tế nhị cần thiết trong quan hệ bang giao. Trên thực tế, ông chính là vua của nưóc ta.

Dương Đình Nghệ đang chăm lo xây đắp nền tự chủ của đất nước mối giành lại được thì bị một viên tướng dưới quyền là Kiều Công Tiễn sát hại để cưốp đoạt lấy cái chức Tiết độ sứ (937).

Được tin dữ, Ngô Quyền tức tốíc từ Ái Châu kéo quân ra Bắc hỏi tội tên phản bội. Lúc này Kiều Công Tiễn đê hèn đã cho người đem của cải sang đút lót chúa Nam Hán xin cứu viện. Hành động bán nưốc của y làm tăng thêm lòng căm giận của nhân dân. Vốn sẵn có dã tâm “định bụng nuốt tươi nước ta”, chúa Nam Hán liền sai COI1 là Hoằng Thao thông lĩnh hơn hai vạn tinh binh, cùng mấy trăm thuyền chiến hùng hùng hổ hổ theo sông Bạch Đằng kéo vào xâm lược nưốc ta. Còn bản thân chúa Nam Hán cũng tự đem quân đóng ở Hải Môn (huyện Bác Bạch, Quảng Đông) làm thanh viện cho Hoằng Thao.

Bên trong có nội ứng, bên ngoài có quân hùng tướng mạnh, chúa Nam Hán chắc mẩm phen này sẽ nuôt gọn được nưốc ta, nào ngò sông Bạch Đằng đã nổi sóng làm tiêu tan mất mộng bá vương của hắn. Tên tuổi sông Bạch Đằng đi vào lịch sử dân tộc từ năm Mậu Tuất (938) cùng vối tài thao lược của Ngô Quyền và ý chí quyết chiến quyết thắng của dân tộc ta.

Ngô Quyền, người cùng quê hương vối Phùng Hưng, khi lốn lên đã nổi tiếng là người có trí thông minh và sức khỏe khác thường. Một tấm bia cổ ở Sơn Tây còn ghi lại như sau: “Ngô Quyền có dáng đi như hổ, binh mưu vũ lược không cái gì không tinh thông…”.

Ông đã theo Dương Đình Nghệ đánh thành Đại La, cưỏp chính quyền, sau đó lại đánh thắng đạo quân xâm lược Nam Hán do Trần Bảo chỉ huy, bảo vệ được chủ quyền dân tộc. Tài năng và uy tín của Ngô Quyền lừng lẫy khắp nơi đến nỗi Tiêu ích, một viên quan cao cấp của Nam Hán đã phải nói: “Ngô Quyền là người kiệt hiệt, chớ nên khinh thường”. Khi nghe tin Dương Đình Nghệ bị tên Kiều Công Tiễn giết, ông thấy ngay rằng đây là mối họa lốn cho đất nưốc và rắp tâm trị tội tên phản bội này. Từ Ái Châu, Ngô Quyên ra Bắc. Được quân sĩ và nhân dân đồng tình, ông đã chiếm được thành Đại La, giết chết tên bán nước Kiều Công Tiễn (tháng 11 năm 938), trừ mối họa bên trong, ổn định tình hình cả nưóc.

Nội phản đã yên, Ngô Quyền cùng các tướng lĩnh gấp rút chuẩn bị kế hoạch kháng chiến chống ngoại xâm. Trong một cuộc họp bàn, ông đề ra ý kiến như sau:

  • Hoằng Thao là đứa trẻ dại, đem quân từ xa đến, quân lính mệt mỏi, lại nghe được tin Kiều Công Tiễn đã chết, không có người làm nội ứng đã mất vía trưốc rồi. Quân ta sức mạnh đối địch vói quân giặc mỏi mệt tất phá được. Song giặc có lợi về thuyền chiến, nếu ta không phòng bị trưốc thì chuyện được thua chưa thể biết được. Nhưng ta sẽ cho người đem cọc lốn đóng ngầm ở cửa biển trưốc, vạt đầu nhọn mà bịt sắt, thuyên của chúng nhân khi nưốc triều lên tiến vào bên trong hàng cọc, bấy giò ta sẽ dễ bề chế ngự. Không kế gì hay hơn kế ấy cả.

Tưống sĩ nghe nói ai cũng vui mừng, tin rằng chắc thắng. Ngô Quyền liền cất quân về vùng ven biển Đông Bắc. Theo thần tích và truyền thuyết dân gian, lúc bấy giò ông cho quân đóng ở các làng từ Bình Kiều, Hạ Đoạn tối Lương Khê, còn đại bản doanh thì đặt tại các thôn Lương Xâm, Gia Viên (đều thuộc An Hải, Hải Phòng).

Trưốc đây, đại bộ phận quân đội của Ngô Quyền là ngưòi Ái Châu, nơi ông trấn trị. Trước nạn Nam Hán xâm lược, đạo quân này được bổ sung và tăng cường nhanh chóng. Nhân dân khắp nơi nô nức mang vũ khí, đem thuyền chiến tham gia và ủng hộ quân đội. Chỉ riêng một thôn Gia Viên – nơi Ngô Quyền đặt đại bản doanh – cũng đã có hàng mấy chục trai tráng, dưới quyền chỉ huy của Đào Nhuận và Nguyễn Tất Tố tình nguyện nhập ngũ. Họ vốn là những dân binh, là nông dân trống các trang trại, theo tiếng gọi của đất nưốc đã tự vũ trang và tổ chức thành đội ngũ theo Ngô Quyền đi đánh giặc.

Vùng cửa sông yà hạ lưu sông Bạch Đằng được Ngô Quyền chọn làm điểm quyết chiến.

Sông Bạch Đằng là cửa ngõ phía đông bắc và là đường giao thông quan trọng từ biển Đông vào đất nước ta. Theo cửa Nam Triệu vào Bạch Đằng, địch có thể ngược mãi lên và tiến đến thành cổ Loa hoặc thành Đại La hoàn toàn bằng đưòng sông.

Sông Bạch Đằng chảy qua một vùng núi non hiểm trở, có nhiều nhánh sông phụ đổ vào. Hạ lưu sông thấp, chịu ảnh hưởng của nước triều khá mạnh. Triều lên từ nửa đêm vê sáng, cửa biển rộng mênh mông, nước trải rộng ra hai bên bò đến hơn 2 ki-lô-mét. Đến gần trưa thì triều rút mạnh, chảy rất nhanh, mức nước lui cao nhất và thấp nhất chênh nhau đến trên 3 mét.

Bấy giờ vào cuối nãm 938. Tròi rét, gió đông bắc tràn về, mưa dầm lê thê kéo dài hàng nửa tháng.

Chính trong những ngày ấy, theo kê hoạch của Ngô Quyền, quân và dân ta đã lặn lội mưa rét, ngày đêm chuyển gỗ, dựng cọc. Hàng nghìn cây gỗ lim, sến, đầu vạt nhọn, bịt sắt, được đem về đây cắm xuống hai bên bò cửa sông (quãng cửa Nam Triệu hiện nay) thành những hàng dài chắc chắn, đầu cọc hưóng chếch về phía nguồn. Khi triều rút, các hàng cọc mối phơi ra, còn lúc sáng sớm nưốc đang mênh mông thì thuyên lốn qua lại ven hai bờ vẫn như không. Trận địa cọc được tiến hành rất gấp rút và chỉ trong khoảng thời gian hơn một tháng là mọi việc đã hoàn thành.

3 thoughts on “Luyện thi Violympic – những mẹo hay

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *