Điều khoản

Chính sách bảo mật này áp dụng cho cách mà văn học yêu cầu văn học thu thập, sử dụng, duy trì và tiết lộ thông tin thu thập được từ người dùng (mỗi người là “Người dùng”) của http://giovaniconcertisti.com/ trang web (“Trang web”) .
Thông tin nhận dạng cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Người dùng bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm, nhưng không giới hạn, khi Người dùng truy cập trang web của chúng tôi, đăng ký trên trang web và kết nối với các hoạt động, dịch vụ, tính năng hoặc tài nguyên khác chúng tôi cung cấp trên trang web của chúng tôi . Người dùng có thể được yêu cầu, nếu thích hợp, địa chỉ email. Tuy nhiên, người dùng có thể truy cập trang web ẩn danh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Người dùng chỉ khi họ tự nguyện gửi thông tin đó cho chúng tôi. Người dùng luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, ngoại trừ việc nó có thể ngăn họ tham gia vào các hoạt động liên quan đến Trang web nhất định.
Thông tin nhận dạng không phải cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng không phải cá nhân về Người dùng bất cứ khi nào họ tương tác với trang của chúng tôi. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm tên trình duyệt, loại máy tính và thông tin kỹ thuật về Người dùng có nghĩa là kết nối với trang web của chúng tôi, chẳng hạn như hệ điều hành và các nhà cung cấp dịch vụ Internet được sử dụng và các thông tin tương tự khác.
Cookie của trình duyệt Web

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng “cookie” để nâng cao trải nghiệm của Người dùng. Trình duyệt web của người dùng đặt các cookie vào ổ cứng để lưu trữ hồ sơ và đôi khi để theo dõi thông tin về chúng. Người dùng có thể chọn thiết lập trình duyệt web của họ để từ chối cookie, hoặc để cảnh báo bạn khi các cookie đang được gửi đi. Nếu họ làm như vậy, lưu ý rằng một số phần của trang web có thể không hoạt động đúng.
Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

Ngôn ngữ yêu cầu văn học có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng cho các mục đích sau:

Để chạy và vận hành trang web của chúng tôi
Chúng tôi có thể cần thông tin của bạn hiển thị nội dung trên trang web một cách chính xác.
Để cải tiến trang web của chúng tôi
Chúng tôi có thể sử dụng phản hồi mà bạn cung cấp để cải tiến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
Gửi email định kỳ
Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email để gửi cho họ thông tin và cập nhật liên quan đến đơn đặt hàng của họ.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật để thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu phù hợp để bảo vệ chống lại việc truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân, tên người dùng, mật khẩu, thông tin giao dịch và dữ liệu được lưu trữ trên trang của chúng tôi.
Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi không bán, buôn bán, hoặc cho thuê Thông tin nhận dạng cá nhân của Người dùng cho người khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhân khẩu học tổng hợp chung không liên kết với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào liên quan đến khách truy cập và người dùng với các đối tác kinh doanh của chúng tôi, các chi nhánh và nhà quảng cáo đáng tin cậy cho các mục đích nêu trên.
Trang web bên thứ ba

Người dùng có thể tìm thấy quảng cáo hoặc nội dung khác trên trang web của chúng tôi có liên kết tới các trang web và dịch vụ của đối tác, nhà cung cấp, nhà quảng cáo, nhà tài trợ, bên cấp phép và các bên thứ ba khác. Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc liên kết xuất hiện trên các trang web này và không chịu trách nhiệm về các thực tiễn được sử dụng bởi các trang web liên kết với hoặc từ trang web của chúng tôi. Ngoài ra, các trang web hoặc dịch vụ này, bao gồm nội dung và liên kết, có thể liên tục thay đổi. Các trang web và dịch vụ này có thể có chính sách riêng tư và các chính sách dịch vụ khách hàng của riêng họ. Duyệt và tương tác trên bất kỳ trang web nào khác, bao gồm các trang web có liên kết đến trang web của chúng tôi, phải tuân theo các điều khoản và chính sách của trang web đó.
Thay đổi đối với chính sách bảo mật này

Câu hỏi yêu thích văn học có quyền tự do cập nhật chính sách bảo mật bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi làm, chúng tôi sẽ sửa lại ngày cập nhật ở cuối trang này. Chúng tôi khuyến khích Người dùng thường xuyên kiểm tra trang này bất kỳ thay đổi nào để được thông báo về cách chúng tôi đang giúp bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được. Bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét chính sách bảo mật này một cách định kỳ và nhận thức được các sửa đổi.
Việc bạn chấp nhận các điều khoản này

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn biểu thị sự chấp nhận của bạn đối với chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi đăng thay đổi cho chính sách này sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn đối với những thay đổi đó. Chính sách này đã được tạo ra bằng cách sử dụng PrivacyPolicies.com
Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật, các thông lệ của trang này, hoặc các giao dịch của bạn với trang web này, hãy liên hệ với chúng tôi.

Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 24 tháng 4 năm 2017